Մենք ոչ թե անկախության 25-րդ տարում ենք, այլ վերանկախացման 25-րդ տարում:

Անկախության 25 տարին

( ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյան )

Հին աշխարհի պատմության ամբողջական պատկերը վերականգնելու, հասարակական զարգացման այնժամ ընթացող պրոցեսները հասկանալու համար հայաստանյան հնագիտական հուշարձանները ունեն սկզբունքային նշանակություն

Մեր տեղը Հին աշխարհի պատմության մեջ

( ՀՀ ԳԱԱ թղթ.անդամ Պավել Ավետիսյան )