Մեր տեղը Հին աշխարհի պատմության մեջ

Հին աշխարհի պատմության ամբողջական պատկերը վերականգնելու, հասարակական զարգացման այնժամ ընթացող պրոցեսները հասկանալու համար հայաստանյան հնագիտական հուշարձանները ունեն սկզբունքային նշանակություն

Մեր տեղը Հին աշխարհի պատմության մեջ

( ՀՀ ԳԱԱ թղթ.անդամ Պավել Ավետիսյան )

Other Testimonials

Մենք ոչ թե անկախության 25-րդ տարում ենք, այլ վերանկախացման 25-րդ տարում:

Անկախության 25 տարին

( ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Աշոտ Մելքոնյան )